Berba

Uhvatiti pravi trenutak


Jedna od najbolje čuvanih maslinarskih "tajni" je kako odrediti pravi trenutak za berbu, koji osim o sorti i mikroklimi, ovisi i o vremenskim prilikama tekuće godine. Naša obitelj s berbom započinje u ranoj fazi zrenja, već u drugoj polovini rujna - prvo bužu mušku, pa bužu žensku, puntožu i na kraju rošinjolu, da bi berba bila gotova do sredine listopada. Rana berba daje mali randman (kod buže je 5-8 %), no zato su ulja vrhunska, skladnog okusa i puna svježine.

Beremo isključivo ručno i vrlo pažljivo da se ne oštete ni stabla ni plodovi. Jednaku pažnju posvećujemo i transportu, prenoseći plodove u manjim posudama, da se ne nagnječe i ne zagrijavaju. I sve to treba napraviti brzo, spretno i dobro organizirano kako bi masline od stabla do uljare stigle u roku kraćem od 4 sata. No unatoč žurbi i naporu, taj grand finale cjelogodišnjeg rada u masliniku za nas je čista radost.